Spuitmix Testen
27 March 2022

Read this post in English

 

Spuittesten worden gebruikt om de aanpassingen op uw MVP-doseerapparatuur te verfijnen en om de staat van uw apparatuur en materialen te controleren.

Opmerking: het gebruik van een kleurreactief materiaal (materiaal dat van kleur verandert wanneer het wordt gekatalyseerd) maakt deze test gemakkelijker te beoordelen. MVP raadt het gebruik van een geverfde katalysator of een kleurreactief materiaal aan.

 1. Draai de glasmotor naar nul; je moet de spuittest doen zonder glasvezels.
 2. Leg een vel testmateriaal op een vlakke ondergrond.

Opmerking: de temperatuur van het oppervlak kan de reactietijd van veel chemicaliën beïnvloeden en veranderingen in de uithardingstijden veroorzaken.

 1. Haal de trekker op het pistool over en begin met het spuiten van materiaal langs de teststrip, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

 2. Als u de pomp in omgekeerde richting hoort draaien, laat dan een assistent de plek op de teststrip markeren en aangeven of de pomp zich aan de boven- of onderkant van de slag bevond.
 3. Ga door met spuiten gedurende vier of vijf volledige pompcycli en markeer de slagveranderingen.
 4. Gebruik een roerhoutje om de uitharding van het materiaal op verschillende delen van de teststrip te testen, waarbij u ervoor zorgt dat de boven- en onderkant van de slag en de op- en neergaande slag op verschillende plaatsen worden getest.
 5. Herhaal het testen meerdere keren om te bepalen of bepaalde gebieden sneller of langzamer uitharden dan andere.

Opmerking: Kleurreactieve materialen geven ook een visuele indicatie van de uithardingstijden van het materiaal, die het testen eenvoudig en nauwkeurig maken.

 1. Maak aantekeningen om vast te leggen wat er gebeurt.
 2. Besteed bijzondere aandacht aan gebieden die sneller of langzamer uitharden dan andere, wat wijst op een probleem.

Testresultaten interpreteren

 1. Als alle delen van de testspray tegelijkertijd uitharden, gaat u verder met Dagelijkse taken uitvoeren.
 2. Als er gebieden zijn met weinig tot geen verharding of extreem snelle verharding, gebruik dan de volgende tabel om uw probleem op te lossen.
Problemen oplossen
ResultaatMogelijke oorzaakOplossing
Materiaal dat aan de boven- en onderkant van de slag wordt gespoten hardt niet uit of hardt langzamer uit dan het materiaal dat in het midden van de op- en neergaande slag wordt gespoten, wat aangeeft dat er nauwelijks/geen katalysator is aan de boven- en onderkant van de slag (zie hieronder).Er is geen of onjuist accumulatie-effect in het katalysatorsysteem Opmerking Dit is normaal gesproken alleen een probleem bij hoge drukkenControleer of u de juiste katalysatorslang gebruikt, met of zonder kern
Installeer een katalysator accumulator, indien nodig
Controleer op een restrictie in het katalysatorsysteem
Het materiaal dat aan de boven- en onderkant van de slag wordt afgeleverd, is heet (uitharding zeer snel). Ook kunnen dunne delen van het materiaal zichtbaar zijn in vergelijking met het volume in het midden van de slag, wat wijst op een laag harsgehalte aan de boven- en onderkant van de slag (zie hierboven).Er is geen of onjuist accumulatie-effect in het harssysteem.Reinig het harsfilter en installeer het opnieuw.
Harsaccumulator vol hard materiaal of verstoppingReinig het harsfilter en installeer of vervang de accumulator
Verkeerde accumulator geïnstalleerdAccumulator vervangen
Pompdruk is te hoogLagere harspompdruk
Het materiaal dat bij de opgaande slag van de katalysatorpomp (van beneden naar boven) wordt afgeleverd, hardt niet of langzaam uit, wat aangeeft dat er geen katalysator wordt afgegeven bij de opgaande slag (zie hieronder).Versleten of beschadigde katalysatorzuigerafdichtingVervang versleten of beschadigde onderdelen. Raadpleeg de service- en reparatiehandleiding van de katalysatorpomp.
Beschadigde katalysatorpompcilinder
Versleten of beschadigde kogel van het zuiger
Beschadigde kogelzitting van het zuigerhuis
Het materiaal dat bij de neergaande slag van de katalysatorpomp (van boven naar beneden) wordt afgeleverd, hardt niet of langzaam uit, wat aangeeft dat er geen katalysator wordt afgegeven bij de neergaande slag (zie hierboven).Versleten of beschadigde inlaatVervang versleten of beschadigde onderdelen. Raadpleeg de service- en reparatiehandleiding van de katalysatorpomp.
Versleten of beschadigde bal van de inlaat
Het materiaal wordt geleverd met strepen over de lengte van de testspray. Sommige strips harden normaal uit, andere helemaal niet, andere harden sneller of langzamer uit (zie hieronder). Dit is geen pompprobleem, het duidt op een mengprobleem wanneer de spuitbeeld stromen slecht gekatalyseerde hars en/of zuivere katalysator afgeeft.De turbulente mixer is versleten, verstopt of op de een of andere manier beschadigd.Schakel het systeem uit en inspecteer de turbulent mixer en mengkamer, en repareer of vervang vervolgens onderdelen indien nodig.
De mengkamer is bekrast of beschadigd
Materiaal dat aan het begin van de teststrip wordt geleverd, is heet (laag in hars), onmiddellijk gevolgd door materiaal dat koud is (laag in katalysator), gevolgd door materiaal dat slecht gemengd is en uithardt (zie hieronder). Dit geeft aan dat het systeem aan het begin van de spray uit balans is. Even later balanceert het systeem en wordt goed gemengd materiaal geleverd.De katalysatornaald op het pistool gaat eerder open dan de harsnaald.Stel de katalysator- en harsnaalden in op de juiste instelling.
De verharder komt eerder door het pistool dan de harsStel het pistool zo in dat de hars eerder uit het pistool komt dan de verharder
Het materiaal dat aan het begin van de testspray wordt geleverd, is koud (lage katalysator), gevolgd door materiaal dat goed is gemengd en uithardt (zie hieronder). Dit geeft aan dat het systeem aan het begin van de spray uit balans is.De harsnaald gaat te snel open voor de katalysatornaald, wat resulteert in een injectie met zuivere niet-gekatalyseerde hars totdat de katalysatornaald opengaat.Stel de katalysator- en harsnaalden in op de juiste instelling.
De hars komt veel eerder dan de verharderStel het pistool zo in dat hars een fractie eerder komt dan de verharder